Labas
English to Lithuanian Translation
Placeholder Picture

Nuolatinio rezidento statuso gavimas Didžiojoje Britanijoje

UK residency card
Jeigu savo ateitį planuojate Jungtinėje Karalystėje, tai nuolatinio rezidento statusą patvirtinantis dokumentas yra vienas iš pirmųjų žingsnių, kuriuos turėtumėte žengti. Tik turėdami rezidento statusą galėsite pateikti tolimesnę paraišką Didžiosios Britanijos pilietybei (pasui) gauti. Tiesa, rezidento kortelė/sertifikatas Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiamas privalomas nėra, tačiau bet kuris ES pilietis, kuris pastaruosius 5 metus gyveno/dirbo/mokėsi Jungtinėje Karalystėje, gali nedvejodamas teikti paraišką rezidento kortelei/sertifikatui gauti.


Nuolatinio rezidento paraišką galite teikti, jeigu atitinkate žemiau išvardintus reikalavimus:
 • Paskutiniuosius 5 metus gyvenote/dirbote/ieškojote darbo arba mokėtės Jungtinėje Karalystėje
 • Iš Jungtinės Karalystės nebuvote išvykę ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui

Nuolatinio rezidento formą galite atsisiųsti ir atsispausdinti Home Office (liet. Vidaus reikalų ministerijos) tinklalapyje:
  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505032/EEA_PR__03-16.pdf
Formą sudaro 85 psl., tačiau Home Office (liet. Vidaus reikalų ministerijai) turite užpildyti ir pateikti tik Jums taikytinus puslapius/formas.
Paraiškos kaina vienam asmeniui yra £65, o kiekvienam papildomam šeimos nariui taip pat taikomas papildomas £65 mokestis.
Paraiška siunčiama registruotu laišku adresu: Home Office – EEA applications PO Box 590 Durham DH99 1AD

Kartu su paraiška turite pateikti ir žemiau išvardintus:
 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pastarųjų dokumentų skubiai prireikus (pvz.: netikėta kelionė) galite juos nedelsiant atgauti (pateikę paraišką)
 • 2 paso tipo nuotraukos Jūsų ir Jūsų šeimos nario/-ių
Darbovietė angl. Employed, t. y. įdarbintas asmuo
 • Darbdavio laiškas, kuriame būtų nurodyta data kuomet pradėjote dirbti, išdirbtų valandų skaičius per savaitę, etatas, atlyginima ir kt. Jeigu 5 metus dirbdami Jungtinėje Karalystėje pakeitėte bent keletą darboviečių, tai tokio tipo laiškus turite gauti iš kiekvieno Jus įdarbinusio darbdavio nurodant priežastį dėl kurios iš to darbo išėjote
 • P60 formos už kiekvienus metus. P60 forma darbdavio išduodama pasibaigus finansiniams metams, t.y. balandžio mėnesį.
 • Algalapiai arba/ir banko ataskaitos, kuriose atsispindėtų Jūsų atlyginimo gavimas.
 • Darbuotojo registracijos kortelę (angl. Worker registration card), jeigu į Jungtinę Karalystę atkeliavote prieš prieš 2011 m. balandžio 30 d.
 • Darbuotojo registracijos pažymėjimą (angl. Worker registration certificate), jeigu į Jungtinę Karalystę atkeliavote prieš 2011 m. balandžio 30 d.
Jeigu aukčiau pateiktų, su darboviete susijusių dokumentų neturite/pametėte, tai turite pridėti tai nurodantį/paaiškinantį laišką, kartu su su žemiau nurodytais dokumentais, t. y.:
Documents
 • P45 formą. Ši forma išduodama iš darbo išėjote finansiniams metams nepasibaigus.
 • Pasirašytą darbo sutartį/-is
 • Pranešimą apie atleidimą/etatų mažinimą
 • Darbo ginčų komisijos (angl. Emplyment Tribunal) sprendimą
Darbovietė angl. Self-employed, t. y. laisvai samdomas darbuotojas
 • Buhalterinę ataskaitą
 • Valstybinio draudimo įmokas įrodančias sąskaitas
 • Sąskaitas faktūras (angl. Invoices)
 • Banko ataskaitas (angl. Bank statements)
 • Verslo patalpų nuomos sutartį
 • Laisvai samdomo darbo sutartis
 • Kiti paraiškos formoje minimi dokumentai
Kiti dokumentai

Norėdami įrodyti, jog pastaruosius 5 metus gyvenote/dirbote/mokėtės Jungtinėje Karalystėje turite pateikti bent du tai įrodančius, žemiau išvardintus dokumentus už kiekvienus metus.

 • Dokumentai arba/ir laiškai gauti iš valstybinių įstaigų, pvz.: HM Revenue and Customs (liet. Mokesčių inspekcijos), Department for Work and Pensions, DVLA (liet.
  Vairuotojų ir transporto priemonių licencijavimo agentūra), TV licensing
 • Laiškai/dokumentai gauti iš GP (liet. šeimos gydytojo), įvairių ligoninių arba vietinių sveikatos apsaugos įstaigų.
 • Banko išrašai/ataskaitos (angl. bank statement) ir/arba laiškai
 • Savivaldybės mokesčių sąskaitos arba/ir ataskaitos
 • Sąskaitos už elektrą/vandenį/dujas
 • Nuomos sutartis/-ys
 • Sąskaitos už telefoną
Šeimos nariai
 • Privalote pateikti Jūsų giminystės ryšį įrodančius dokumentus, t. y. vaiko gimimo liudijimą (vertimas į anglų kalbą), santuokos liudijimą (vertimas į anglų kalbą).
Turite papildomų klausimų? Reikia pagalbos pildant formą rezidento statusui gauti? Mes Jums galime padėti!
Kontaktai

© 2016 Vertimai translations – lietuvių - anglų vertimai raštu, žodžiu ir telefonu.